HomeEveni­menteCal­en­darul eveni­mentelor

Anun­turi

06
Nov2017

Local IT con­sul­tant needed: Capac­ity build­ing on Extended Pro­ducer Respon­si­bil­ity imple­men­ta­tion in the Repub­lic of Moldova

Title: Local IT con­sul­tant Work place: Chișinău, MoldovaType of con­tract: Ser­vice con­tract Dura­tion: 80 work­ing days within…

«
»

Events Cal­en­dar

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by cat­e­gories
Search
Search

Monthly View

April 2018
April 2018
Sun­day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sat­ur­day
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
1 2 3 4 5

JEvents v3.0.7 Sta­ble Copy­right © 20062013

Eveni­mente Recente

27
May2013

Sed­inta Comite­tu­lui de Supraveg­here a proiec­tu­lui UE „Guvernarea Deseurilor-​IEVP-​Est”, Minsk, Belorus

Dna Tatiana Ţugui, man­ager EPPO par­tic­ipa la lucrar­ile comite­tu­lui de supraveg­here a proiec­tu­lui, care au…

08
Sep2013

Dis­cu­tii privind aspecte Reg­u­la­torii si Tehnice

Joi 5 sep­tem­brie 2013, proiec­tul UE „Guvernarea deşeurilor – IEVP Est” în Repub­lica Moldova inițiază…

06
Nov2014

Con­fer­inta finala a proiec­tu­lui ”Con­ven­tia pen­tru man­age­men­tul deseurilor pen­tru nav­i­ga­tia inte­rioara pe Dunare (CO-​WANDA)”

Joi, 6 noiem­brie 2014, Min­is­terul Medi­u­lui în partene­r­iat cu Min­is­terul Trans­por­turilor și Infra­struc­turii Dru­murilor și…

11
Nov2014

Sed­inta de lansare a activ­i­tatilor de inven­tariere a stocurilor de deseuri indus­tri­ale si sub­stante chim­ice cu ter­men expi­rat

Pe 11 noiem­brie 2014, Ofi­ciul Pre­venirea Poluării Medi­u­lui , pe lîngă Min­is­terul Medi­u­lui, a organizat…

«
»